Avustralya Büyükelçiliği Doğrudan Yardım Programı (Dap)

04.06.2012

Doğrudan Yardım Programı nedir?

Avustralya Büyükelçiliği’nin Doğrudan Yardım Programı (DAP), insani zorluklara uzun vadede ve sürdürülebilir bir biçimde yönelmeyi amaçlayan esnek ve küçük hibelerdir.
DAP fonları katılımcı nitelikteki küçük-ölçekli kalkınma projelerini desteklemekte kullanılmaktadır ve yararlananların projelerin tanımlanması, tasarlanması ve yönetimine katılımını sağlamıştır. Kadınların, çocukların ve diğer dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına ve çevre ile ilgili fayda sağlayan projelere özel önem verilmektedir.
DAP fonları kar amacı gütmeyen kalkınma faaliyetlerinde bulunan bireylere, toplum gruplarına ve sivil toplum kuruluşlarına açıktır.
Projeye hak kazanan faaliyetler genellikle oldukça kısa zaman dilimlerinde ve bir yılı aşmayacak şekilde uygulanır. Hibe verilen örnek alanlar arasında: toplum sağlığı, eğitim, küçük ölçekli altyapı, kırsal ve tarımsal kalkınma ve çevre bulunmaktadır.
Genel bir kural olarak, aşağıdaki etkinlikler ve girdiler FİNANSE EDİLMEZ: ülke içindeki konferanslar, Avustralya veya yurtdışı çalışma gezileri; Avustralya’da akademik eğitim; personel maaşları, ofis kirası ve kamu hizmetleri (elektrik, su vb) gibi yinelenen nitelikteki harcamalar, yedek parça, bakım ve onarım; önemli bir harcama kalemi oluşturması durumunda danışmanlık giderleri.
http://www.turkey.embassy.gov.au/ankaturkish/Development_cooperat.html

Ziyaretçi Sayısı: 000551993
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com