Okul Ve Kurum Stratejik Plan Yılsonu Raporu

11.01.2012

T.C.

KIRŞEHİR VALİLİĞİ

Milli Eğitim Müdürlüğü

 

 

Sayı     : B.08.4.MEM.4.40.00.20.02.602.02.08 / 501                                                                       11.01.2012

Konu   : Yılsonu Raporu

 

 

 

DOSYALIK

 

………………….. KAYMAKAMLIĞINA

(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

 

………………………. MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

 

İlgi:      a) 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (KMYKK)

      Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

b)      MEB in SP (Stratejik planlama) konulu 19.06.2006 tarih ve 2006/55 sayılı Genelge

c)      Valilik Makamı’nın 05.01.2010 tarih ve 119 sayılı olur.

 

İlgi emirler doğrultusunda Müdürlüğümüzün,  bağlı okul ve kurumlarının Stratejik Planları tamamlanmış ve yayınlanmıştır. Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü’nün  2011 yılı Performans Programı da hazırlanarak www.arge40.com adresinden yayınlanmıştır.

 

 Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarımız da  2011 yılı içerisinde stratejik planlarını uygulamışlardır. 31 Aralık 2011 tarihi itibari ile sona eren 1. Yılın değerlendirmesi ve 2012 yılı için gerekli hazırlıkların yapılması gerekmektedir.

 

 Bu nedenle ilçeniz/ kurumunuz/ okulunuz tarafından  yazımız ekindeki  Okul Ve Kurum Stratejik Plan Yılsonu Raporunun doldurarak   27 Ocak 2012 tarihine kadar Müdürlüğümüze gönderilmesi  hususunda;

 

Gereğini rica ederim.

 

Mesut AYRIKSA

Vali a.

Milli Eğitim Müdürü

EK:1

Okul/Kurum Stratejik Plan Yıl Sonu Raporu Formu İndirmek İçin Tıklayınız. 
 

DAĞITIM:

6 İlçe Kaymakamlığına

Tüm Okul ve Kurum  Müdürlüklerine

Ziyaretçi Sayısı: 000552190
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com