"DİNİ ÖNYARGILARI VE HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜ ÖNLEMEK" KONULU ÇALIŞTAY DÜZENLENDİ

28.12.2011

KIRŞEHİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBESİ’nin  TR-51-48-2011-R3 ProjesiAvrupa Birliğ Bakanlığı  Ulusal Ajans ( www.ua.gov.tr) tarafından kabul edilmiştir.Proje kapsamında ilimize 7 ülkeden toplam 32 genç 10 Ocak-17 Ocak 2012 tarihleri arasında ilimizde olacaklardır.
Projemizin amacı Müslüman,Yahudi, Hristiyan kökenli gençler arasında bilgi paylaşımı, ulusal, uluslararası ve yerel bağlamda işbirliğini teşvik etmek ve İslamofobi sorunlarının üstesinden gelinebilmek  için çalışma grupları oluşturulmasıdır.

Projemizin sonucunda sürekli işbirliğini sağlayacak, somut sonuçlar ortaya çıkarabilecek bir ağ kurulması hedeflenmektedir. Bireysel bilgi paylaşımlarından grup çalışmalarına yönelinerek gençlerin kendilerini ifade etme fırsatları ortaya konulacaktır. Tartışma ortamları sayesinde teorik olarak akıllarda olan birçok temanın paylaşımı böylece farklı ve zıt fikirlerin sunulması sayesinde ortak bir sonuç elde edilmeye çalışılacaktır. Aktif çalışma grupları proje süresince kullanılacak olan en önemli girdi kaynağını teşkil etmektedir.

Farklı din ve kültürlerden bir araya gelen gençlerin pratik anlamda birbirleriyle görüş alışverişi yapmalarının yanı sıra kendilerine ait olan uygulamaları ve fikirleri de diğer paydaşlara sunmaları istenecektir. Bu bağlamda günlük yaşamdaki uygulamalardan özel süreçlerdeki dini ve kültürel olgulara kadar her şeyin tartışma ortamlarına dahil edilmesi sağlanacaktır. En önemli öğrenme şeklinin bir başkasının yanlışı veya doğrusunu algılayarak olacağı tezinden hareketle etkileşim oranı en üst seviyede tutulacaktır.

Ana tema İslam'a kaşı olan ön yargının yıkılması olmakla birlikte aslında dinler arası bu tür algılamaların yaygın olduğu bilinmektedir. Projemizin sonunda her 3 dine ait ön yargıların gençler arasında kaldırılması birbirlerini daha iyi tanımaları, bu ön yargılardan en az şekilde etkilenmeleri için etraflarındaki insanlara yardımcı olmaları beklenmektedir. Paylaşıldıkça artan bilgilerin öğrenme ortamlarında sürekli kullanılabilir olması için gençlere proje sonrasında da rehberlik edilecektir.

Projemiz kapsaminda İlimizdeki  ‘Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Meslek Dersi Öğretmenlerine’ yönelik

04 Ocak 2012 Saat 09:30 - Kırşehir  Temur Termal  Otel’de    http://www.temurtermalotel.com/" Öteki'ne Bakış Ve Hoşgörü Eğitimi" Çalıştayı Yapılacaktır.Çalıştaya konuşmacı olarak Milli Eğitim Bakanlığı Danışmanı Prof.Dr.Cemal TOSUN ve Ahi Evran Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof.Dr.Ahmet GÖKBEL katılacaktır.

Ziyaretçi Sayısı: 000551703
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com