GEMÇLİK PROGRAMI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI / 23-25 ARALIK 2011 - ANTALYA

10.11.2011
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
23-25 ARALIK 2011, ANTALYA
 
Katılımcı profili ve adayların seçimi: Avrupa Birliği Gençlik Programları çerçevesinde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından 2009, 2010 veya 2011 yıllarında projesi kabul edilmiş ve proje faaliyeti/faaliyetleri gerçekleşmiş olan tüm illerimizden yararlanıcılar başvuruda bulunabilirler.
Başvuru Sürecine İlişkin Bilgiler:
Toplantı son başvuru tarihi: 05 Aralık 2011
Kabul listesinin www.genclik.gov.tr adresinde duyurulma tarihi: 12 Aralık 2011
Katılımcıların teyitlerini en geç bildirme tarihi: 16 Aralık 2011
Toplantı tarihi: 23-25 Aralık 2011
Toplantı Yeri: Antalya
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGNDc21Uc1laTFhjZXBRaGFycDItN2c6MQ adresinde yeralan başvuru formunu en geç 05 Aralık 2011 Saat: 17:00’a kadar doldurmanız gerekmektedir. Son başvuru tarihi ve saatinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Seçildiği halde toplantıya katılamayacak ya da 16 Aralık 2011 tarihine kadar katılımını onaylamayan adayların yerine yedek listeden katılımcılar dahil edilecektir.

Konaklama ve Ulaşım :
 
AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Değerlendirme Toplantısı ücretsizdir. Toplantı Antalya’da düzenlenecektir. 3 günlük program boyunca, tüm katılımcıların tam pansiyon konaklama  masrafları  AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından karşılanacaktır.  Şehirlerarası ulaşım masrafları da (Toplantının başlangıç ve bitiş tarihleri göz önünde bulundurulma ve ekonomik bilet –otobüs ve/veya tren bileti- olma koşulu ile) yine Başkanlığımız tarafından karşılanacak olup gerekli seyahat belgesi ve/veya faturaların ibrazı karşılığında semineri müteakip haftalarda katılımcıların belirttikleri bankalardaki Avro hesaplarına, bilet bedeli ve/veya  rayiç bedel üzerinden ödemeler yapılacaktır.  600 Km2den uzak mesafelerden gelecek katılımcılar için uçak bileti, bilet ve biniş kartı (mecburi) teslimi durumunda banka hesaplarına ödenebilecektir.
 
Toplantının tüm oturumlarına katılım zorunludur.
 
Toplantının gerçekleştirileceği yerin tam ve açık adresi başvuruları kabul edilen katılımcılara formda belirttikleri e-posta adresleri vasıtasıyla ulaştırılacaktır.
 
Toplantının Hedefleri:
 
Gençlik Programı kapsamında farklı eylem tiplerinde proje gerçekleştirmiş gençler ve gençlik çalışanlarının bir araya gelerek, görüş ve tecrübelerini detaylı birşekilde paylaşabilmeleri için imkan sağlamak
 
Yararlanıcıların proje öncesi süreç, proje süreci ve sonrasındaki deneyimlerini değerlendirmek,
 
Proje sonrası edinilen bilgi, beceri ve irtibatların kullanılması açısından gerçekleştirilen yaygınlaştırma faaliyetleri hakkında değerlendirme yapmalarını sağlamak
 
Tüm proje sürecini bir bütün olarak ele alarak genel memnuniyet, öğrenme ve beklentilerin karşılanma düzeylerinin detaylı bir şekilde incelenmesini sağlamak
 
Proje sürecinin genç / gençlik çalışanı üzerinde kişisel ve profesyonel anlamda genel etkisini ve Ulusal Ajans algısını değerlendirmek.
 
İletişim için
Zuhal AKDAĞ
e-posta
zuhal.akdag@ua.gov.tr
Telefon
0312 409 60 18
Ziyaretçi Sayısı: 000552053
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com