Kirşehir Milli Eğitim Müdürlüğü İle Kirşehir Rehberlik Ve Araştirma Merkezi’nin Ortak Projesi Kabul Edildi.

24.10.2011

5.1 Improving Cooperation between Youth Institution, Local Authorities and NGO to Overcome Unemployment

Gençlik programının önceliklerinden birisi olan işsizlik konusuna  4 ay süre ile yapacağımız  proje ile etkin bir şekilde değineceğiz.

Projemizin temel amacı  iş piyasasının ihtiyaçlarını karşılamak,mesleki ve yetişkin eğitim kurumları,yerel yönetimler,stkl'ar ve mesleki eğitime bağlı kurumlar arasında iş birliği ve iletişimi geliştirmektir.

Avrupa Komisyonu  İşsizler, kadınlar, engelli insanlar gibi savunmasız gruplarla ilgili tüm kuruluşların motivasyonunu arttırmak için insan hakları kültürünün desteklenmesi konusunda yeni programlara öncülük vermektedir. 

Ekonomik Kriz ve çoğu Avrupa ülkesinde ekonomik büyümenin düşmesi sebebiyle gençler ve istihdam arasındaki ilişki hem hükümetler ve hem de bilimsel çalışmalar için önemli bir konu haline gelmeye başlamıştır.

Bilindiği üzere Avrupa Komisyonu tarafından gençler ve gençlik alanında sorumlu olanlar arasında sağlanması gerekli “Yapılandırılmış Diyaloluğun‐Structured Dialogue” “Gençler için Önümüzdeki Yıllarda Dikkate Alınması Gerekli Konular‐Future Challenges for Young People” olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda;

‐Gençlerin Yoksulluk problemleri,

‐Gençliğin İstihdamı,

‐Gençliğin Örgün ve Yaygın Eğitimle Desteklenmesi,

‐Gençlerin Ekonomik Olarak Bağımsız Hale Getirilmesi,

‐Okuldan İşgücü Piyasasına Geçiş Gibi Konular

 Öncelikli Proje Faaliyetlerimizdir.

Ziyaretçi Sayısı: 000551702
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com