KIRŞEHİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ "YAŞ 18" PROJESİ

12.10.2011

KIRŞEHİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
“YAŞ 18”
PROJESİ

Eğitim öğretim süreci içerisinde öğrencilerimizi yetiştirirken eksik kalan hususlardan birisinin de hukuki hakları olduğu ortaya çıkmıştır. Hak arayışı hukukun uygulanmasının öğrenilmesi anlayışı suçlulara özel bir şey gibi algılanmaktadır.

Herhangi bir konuda işlerin hukuki anlamda nasıl işlediği bilgisi eğitim öğretim müfredatında yeterince yer bulmamıştır. 18 yaş cezai ehliyet için bir başlangıç olmakla birlikte okullarımızda bu yaşa kadar yeterince pratik eğitim verilmediğinden öğrencilerimiz bu yaşa gelip ortaöğretim sınırları dışına çıkınca ne yapacaklarını, nasıl davranacaklarını bilememektedirler. Özellikle üniversite hayatına başlayan bir genç sahip olduğu haklar ve sorumluluklar ile ilgili bir boşluğa düşmektedir. Bu sebeple üniversite kaydı için bir başka şehre giden öğrencinin peşinden ailesi de sürüklenmektedir. Adli sicil raporu alımından sağlık raporu çıkarmaya kadar her iş genç için büyük bir yük olarak karşısına çıkmaktadır.

Lise eğitimini bitiren gençlerimiz, hangi iş için nereye, nasıl müracaat edilir? İş ve işlemler nasıl takip edilir? Olumlu yâda olumsuz bir davranışla karşılaştığında nasıl tepki vermelidir? İş takibinde nasıl davranmalı ve nelere dikkat etmelidir? Tüm kurum ve kuruluşların bilgilerine nasıl ulaşılır?  Benzer birçok soruyla karşılaşan gençlerimiz bocalamakta, zorlanmakta hatta bilgi eksikliğinde yanlış uygulamalar yapabilmektedir.

Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji geliştirme şubemiz bahsi geçen konularla ilgili yaşanan eksikliklerin giderilmesini amaçlayan “YAŞ 18“ isimli bir proje hazırlamıştır. 

1---KAPSAM:

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı merkez ilçede bulunan Kırşehir Lisesi, Kırşehir Anadolu Lisesi,  Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi, Hacı Fatma Erdemir Anadolu Lisesi, Kırşehir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Kırşehir Ticaret Meslek Lisesi, Kırşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kırşehir Anadolu Öğretmen Lisesi, Kırşehir Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Fatma Muzaffer Mermer Kız Teknik ve Meslek Lisesi, Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi, Sıddık Demir Anadolu Lisesi, Kırşehir Durdu-Muzaffer Marşap Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, Hayriye Kımçak Anadolu Lisesi ve Kırşehir Sağlık Meslek Lisesinde okuyan son sınıf öğrencilerine eğitim verilecektir.

2---DAYANAK:

 1. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
 2. Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı
 3. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı
 4. 18. Milli Eğitim Şurası Çalıştay Raporu

3---AMAÇ:

18 Yaşını bitiren gençlerimizin yasalar karşısındaki hak ve sorumlulukları göz önüne alınarak; bilinçli bireyler ve topluma yararlı vatandaşlar olarak yetişmelerine katkı sağlamak.   
Öğrencilerimizin 18 yaşını tamamlayıp hukuki açıdan reşit olduktan sonra yönetim, adalet, güvenlik ve mali konulardaki hak ve sorunluluklarını bilmemeleri sonucu günlük hayatlarında olumsuz tablolarla karşı karşıya kalmalarının engellenmesi
Öğrencilerimize bağımsız bir şekilde işlem yapabilme ve kendi problemini çözebilme alışkanlığı kazandırmak.

4--YAPILACAK ÖN ÇALIŞMALAR:

            Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şubesi ARGE Birimi tarafından proje metni ve yıllık faaliyet çizelgesi hazırlanarak okullara duyurulacak ve yapılacak bir tanıtım ve bilgilendirme toplantısı ile kamuoyuna duyurulacaktır.
Çalışmaların sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla aşağıda zikredildiği şekilde proje yürütme kurulu oluşturulacaktır.

 Proje Yürütme Kurulu

 • İl Milli Eğitim Müdürü
 • Proje Koordinatörü
 • Eğitim Müfettişleri Başkanı
 • Veli temsilcisi
 • Öğrenci Temsilcisi

5--PROJE FAALİYETLERİ

1)- Öğrencilerimize Yönetim, Mali, Güvenlik ve Adalet konularında Yasal Hak ve Sorumluluklarını öğretmek,
2)- Öğrencilerimize gelecekte karşılaşacağı sorunları anlatmak, çözüm yollarını göstermek.
3)- Öğrencilerimizi bilinçli insan ve iyi vatandaş olarak yetiştirmek,
4)- Öğrencilerimizin eğitim ve öğretim faaliyetlerine Dış Paydaşları katmak.

PROJE UYGULANIŞI
1)- Kırşehir il merkezindeki projenin uygulama kitlesi için belirlenen 15 adet ortaöğretim kurumlarındaki 12. sınıf öğrencilerinin tespiti,
2)- Belirlenen konular hakkında bilgi alınacak kişilerin belirlenmesi ve bu personel ile toplantı yapılarak verilecek eğitim içeriğinin belirlenmesi
3)- öğrencilere eğitim verecek personelin uygulama takvimine uygun şekilde dağıtılması
4)- Bilgilendirme yapılacak okul salonlarının belirlenmesi,
5)-Uygulanacak programın tarihlerinin tespit edilmesi, Bilgilendirme toplantılarının 90 dakikayı geçmeyecek şekilde hazırlanması.
6)- Proje, ekteki eylem planına göre uygulanacaktır.
7)- Kaynak temin edilebildiği taktirde sunumlar kitapçık haline getirilerek ilgililere dağıtılacaktır.
8)- İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri projeyi kendileri uygulayacakları gibi Merkezden de destek alabileceklerdir.

6--DENETİM ve GERİ BİLDİRİM:

            Proje hazırlanacak raporlar ile yürütme kurulu tarafından denetlenecektir.

            Belirlenen tarih, saat ve yerdeki programın uygulanmasından sonra anket düzenlenerek geri bildirim alınması AR-GE Birimi tarafından sağlanacaktır.

7--FİNANSMAN: Milli Eğitim Müdürlüğü

8--SONUÇ:

YAŞ 18 PROJESİ EYLEM PLANI

PROJE İL YÖNETİM KURULU OLUŞTURULMASI

 1. Milli Eğitim Müdürü
 2. Proje Koordinatörü
 3. Proje Uzmanı
 4. Proje Uzmanı
 5. Okul Temsilcisi
 6. Öğretmen Temsilcisi
 7. Öğrenci Temsilcisi
 8. Veli Temsilcisi

PROJE TAKVİMİ
            Ekim

 1. Proje il yürütme kurulunun kurulması
 2. Konu ile ilgili kaynak taraması
 3. Proje eğitim materyalinin hazırlanması
 4. Kurumlar ile yazışmalar

                               Kasım-Aralık
Okullara aşağıda belirtilen tarihlerde ziyaretler yapılacak ve öğrencilere konferanslar verilecektir.

Kırşehir Lisesi,                                                                  :             
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi,                        :
Hacı Fatma Erdemir Anadolu Lisesi,                       :
Kırşehir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi,            :
Kırşehir Ticaret Meslek Lisesi,                                   :
Kırşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi,                       :
Kırşehir Anadolu Öğretmen Lisesi,                          :
Kırşehir Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi,                   :
Fatma Muzaffer Mermer Kız Meslek Lisesi,        :
Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi,                             :
Sıddık Demir Anadolu Lisesi,                                      :
D-M Marşap Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi,  :
Hayriye Kımçak Anadolu Lisesi                                  :
İLÇELER                                                                        :

Eğitim verilecek konular
Eğitim öğretim

 1. Okuldan mezun olma
 2. Mezuniyet sonrası yapılabilecek işler
 3. Üniversiteye başvuru
 4. Üniversiteye kayıt
 5. Yurt ve kalacak yer için yapılacaklar
 6. Kredi başvuruları
 7. Üniversite hayatı
 8. Bilgi edinme hakkı
 9. Meslek edinme, mesleki gelişim imkânları
 10. Bankacılık ve finans işleri

Askerlik hizmetleri

 1. Askere alma işlemleri
 2. Askerlik tecil işlemleri

Belediye hizmetleri

 1. Belediye hizmetlerinden yararlanma
 2. Vergiler
 3. Ödemeler

Vilayet hizmetleri

 1. Nüfus işleri
 2. Doğum, ölüm ve miras işleri
 3. Sosyal güvenlik işleri
 4. Maliye işleri
 5. Adres değişikliği işleri
 6. Yeşil kart işlemleri

Çalışma hayatı

 1. Mezuniyet sonrası çalışma hayatı
 2. Sigortalılık
 3. Mesleki gelişim
 4. CV hazırlama
 5. İş-kur hizmetlerinden yararlanma
 6. Yurt içi ve yurt dişi çalışma imkânları

Emniyet- adalet işleri

 1. Ehliyet işleri
 2. Pasaport işleri
 3. Trafik tescil işleri
 4. Oy kullanma işleri
 5. Mahkeme adabı
 6. Avukatlık hizmetler

Sağlık hizmetleri

 1. Sağlık hizmetlerinden yararlanma
 2. Sigortalılık şartları

                                    
Projelerde faydalanma

 1. Ulusal ajan projeleri
 2. Yerel kalkınma ajansları
 3. Merkezi finans ihale birimi projeleri
 4. Diğer  projeler.

 

Proje No: 22
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü
ARGE Şubesi

Ziyaretçi Sayısı: 000552155
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com