OKULLARIMIZIN AB PROJE EKİPLERİNİN DİKKATİNE

06.09.2011
2007-2013 dönemini kapsayan Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP), 2012-2014 Okul projeleri hazırlama dönemi başlamış bulunmaktadır.
Hayatboyu Öğrenme Programı 2011 Ulusal Teklif Çağrısı kapsamında ülke merkezli olarak yürütülen alt programlara ve faaliyet türlerine göre   son başvuru tarihleri aşağıda belirtilmiştir:
• Comenius ve Grundtvig Hizmet-içi Eğitim Faaliyeti : 16 Ocak 2012
• Comenius Asistanlığı 31 Ocak 2012
• Leonardo da Vinci Hareketlilik Projeleri 3 Şubat 2012
• Comenius,Regio, Grundtvig ve Leonardo da Vinci Ortaklıkları 21 Şubat 2012
• Hazırlık Ziyaretleri: LLP kapsamında bütçe imkanları doğrultusunda desteklenebilecek tüm başvurular ziyaretin gerçekleşeceği tarihten 45 gün önce yapılmalıdır. Merkezi projeler için yapılacak Hazırlık Ziyareti başvuruları da aynı kurallar çerçevesinde alınacaktır. “İrtibat Seminerleri” faaliyeti için, bütçe imkanları doğrultusunda dönemsel olarak UA (www.ua.gov.tr) internet sitesinde ilanlar yayınlanmakta olup başvuru tarihleri ilgili ilanlarda belirtilmektedir.
 
Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) kapsamında projesi bulunmayan okullarımızdaki ingilizce öğretmenlerinin yukarıdaki siteleri takip etmeleri,www.arge40.com, www.ua.gov.tr ve müdürlüğümüz Proje ekibi ile temasa geçmeleri, okulları adına projelerini hazırlama gereğini bilgilerinize sunarım.
 
HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) 2012 GENEL TEKLİF ÇAĞRISI AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN   YAYINLANMIŞTIR
Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) 2012 Genel Teklif Çağrısı, Avrupa Komisyonu tarafından 09.08.2011 tarihinde yayınlanmıştır. Gerek ülke merkezli gerekse merkezi faaliyetlere ilişkin hibe başvurusu imkanlarını belirten Genel Teklif Çağrısı'na Komisyon'un internet sitesinde
 
http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm linkinden ulaşılabilmektedir.
Ziyaretçi Sayısı: 000552046
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com