2011 SBS7 VE SBS8 SONUÇLARI DEĞERLENDİRMELERİ

09.08.2011

2011 SBS8 ve SBS7 sonuçları açıklanmış ve konu ile ilgili genel bir değerlendirme sitemizde yayınlanmıştır. “Bir başkasından ne kadar üstün olduğunuz değil, dünkü halinizden ne kadar üstün olduğunuz önemlidir” düşüncesinden hareketle Okullarımızın son 3 yıla ait performansları bir tablo halinde daha önce verilmişti
Yapılan bu çalışmalar ilköğretim okullarımızın yaz döneminde güçlü yönlerini daha ön plana çıkarması ve eksiklerini gidermesi için bir fırsat olarak değerlendirecekleri aşikardır.
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünün bir diğer ilkesi de  “Eğitim öğretim hakkı her bireye eşit şekilde ulaşamıyorsa bu bir hak değil imtiyazdır ve bu durum kabul edilemez” dir. Bu ilkeden hareket ile 2011 değerlendirme raporuna esas olmak üzere okullarımıza ait veriler ŞUBE bazlı olarak değerlendirmeye başlanılmıştır. Tüm şubelere ait sınav ve ders başarı % leri tabloda gösterilmiştir. Bu tabloların amacı okullarımızın yaptığı iyi uygulamaları daha iyi görmelerini sağlamak ve sınıflar arası başarı farkını minimuma indirilmesine katkıda bulunmaktır. Okullarımız ders ve öğretmen dağıtımda bu tablolardan yararlanabileceklerdir.
Genel tabloda tüm derslere ait ortalamanın altında ve ortalamanın üstüde bulunan sınıflar gösterilmiştir. Diğer tablolarda ise derslere ait bağımsız değerlendirmeler sunulmuştur.
Yapılan bu çalışmanın okullarımız için yol gösterici olacağına dair inancımız tamdır.
2011 SBS7 VE 2011 SBS8 Excel tablo içerikleri
Genel tablo
2011 SBS
Türkçe
Matematik
Fen bilgisi
Sosyal
Yabancı dil
Karşılaştırma

2011 SBS8 SONUÇ DEĞERLENDRMESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

2011 SBS7 SONUÇ DEĞERLENDRMESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

SON 3 YIL SBS7 SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

SON 3 YIL SBS8 SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Ziyaretçi Sayısı: 000551677
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com