PROJE DÖNGÜSÜ EĞİTİMİ SEMİNERİ 20-24 HAZİRAN 2011 AKÇAKENT - KIRŞEHİR

20.06.2011
Eğitimin Amacı:
Katılımcıların Türkiye’de uygulanan tüm hibe programları hakkında bilgilenmelerini sağlamak ve bu doğrultuda kendilerine uygun olabilecek proje finansman kaynakları konusunda bilinçlenmeleri amaçlanmaktadır. Bu süreçte aktif olarak yer alabilmenin ön koşulu olarak, proje teklifi hazırlama metodolojisi olan Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) ve Mantıksal Çerçeve Matrisi uygulamaları teorik ve interaktif çalışmalarla desteklenerek katılımcıların proje yazabilecek kapasiteye gelmeleri sağlanacaktır.     
Eğitimin İçeriği:
Türkiye’de Uygulanan Hibe Programları
Dış kaynaklı hibeler
Yerel hibe ve teşvikler
AB topluluk programları hibeleri
Proje Hazırlama ve Proje Döngüsü Yönetimi
Mevcut Durum Analizi
•         Sorun analizi
•         Paydaşlar analizi
•         Hedef analizi
•         Strateji analizi
Mantıksal Çerçeve Matrisi
•         Genel hedefler
•         Özel hedefler
•         Beklenen sonuçlar
•         Risk Analizi ve varsayımlar (oluşturulması, yerleştirilmesi, değerlendirilmesi)
•         Göstergeler ve doğrulama kaynakları
Faaliyetler ve Zaman Planlaması
Kaynak Planlaması (Araçlar ve Maliyetler)
Sürdürülebilirlik, İzleme ve Değerlendirme
Başvuru Formlarının Doldurulması
Bütçe Hazırlanması, Gerekçelendirilmesi ve dikkat edilecek hususlar
Programın Amacı:

AB Proje Yönetimi Eğitimi ile katılımcıların Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen proje teklifi hazırlama formatı olan "Proje Döngüsü Yönetimi"ni kavrayıp, AB Hibe Programları konularında eğitilmeleri amaçlanmaktadır. Eğitim sonunda katılımcılar kendi projelerini AB formatlarına uygun şekilde sunabileceklerdir.

Eğitim Programımızın sonunda alacağınız “MEB onaylı Sertifikası” sizlere iş yaşamınızda çok önemli kapılar açacaktır.
Kimler Katılabilir? : Akçakent Kaymakamlığı Temsilcileri
YER: Akçakent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 20–24 Haziran 2011 
.
 
 
KIRŞEHİR/ AKÇAKENT
Konuşmacılar: Sn. Ali Erdem, Dede Yunus ŞENBAY
(AB proje formatörleri)
 
1. GÜN
09:00 – 10:00  Açılış Konuşmaları
 
10:00 – 10:30  Tanışma ve Katılımcıların Beklentilerinin Gözden Geçirilmesi,
Hedef, Yaklaşım, Kurs ana Hatları ve Eğitimin Tanıtılması, Avrupa Birliği ve Türkiye Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği
 
10:30 – 10:45 Ara
 
10:45 – 12:00  Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları nelerdir?
 
13:30 – 14:30  Hayat boyu öğrenme programlarına genel bakış, Okul projeleri ve hizmetiçi eğitim projeleri       
 
14:30 – 15:00  Değerlendirme          
2. GÜN
 
09:00 – 10:00  Çalışma ziyaretleri nedir?
Leonardo da Vinci programı nedir?
 
10:00 – 10:30              Gruntvig Yaygın eğitim projeleri nelerdir?
 
10:30 – 10:45  Ara
 
10:45 – 12:00  Örnek form dodurma  ve çalışma grupları oluşturma
 
13:30 – 15:00  Çalışma grupları değerlendirme        
 
3. GÜN
 
09:00 – 10:00  Gençlik programları nelerdir? Gençlik programı uygulanmış proje örnekleri
 
10:00 – 10:30              Gençlik programı 2007 – 2013 öncelikleri  ve proje konularının belirlenmesi Eylem 1.1 ve 1.2 projeleri nasıl hazırlanır?
 
10:30 – 10:45  Ara
 
10:45 – 12:00  Eylem 4.3  ve Eylem 3 demokrasi projeleri nasıl hazırlanır?
 
13:30 – 14:30  Hibe Programları Genel Koşulları, Proje başvuruları nereye nasıl yapılır, ortak nasıl bulunur
 
14:30 – 15:00  Bütçe doldurma koşulları ve Değerlendirme 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. GÜN
 
09:00 – 10:00  Adaylık Dönemi Mali Yardımlar, Mali Yardımların Kullanımı İçin Gerekli
Yapılandırma
 
10:00 – 10:30              Programlama Süreci Uygulama Süreci İzleme Projeleri
 
10:30 – 10:45  Projelerde uyulması gereken ilkeler
 
10:45 – 12:00  Proje Çevrimi, Tanımlama, İhtiyaç Analizi, Kapasite Analizi, Uygulama, Değerlendirme. MPCM Proje Döngü Yönetimi Proje Döngü Yönetimi nedir?
 
13:30 – 14:30  Proje Döngü Yöneticisi ve Görevleri.AB Proje Döngü Yönetimi, Proje hazırlık aşaması Proje Programlaması ve Programlama aşamasında ortaya çıkabilecek sorunlar
 
14:30 – 15:00  Tanımlama aşaması
 
 
3. GÜN
 
09:00 – 10:00  Problem analizi- Problem Ağacının Oluşturulması.Paydaş Analizi ve Proje Fikrinin OluşturulmasıPaydaş Analizi (Alıştırma)Hedef Analizi.Hedeflerin Analizi – (Alıştırma)
Grup çalışmasının katılımcılara sunulması ve değerlendirilmesi Strateji Analizi
 
10:00 – 10:30
 Mantıksal Çerçeve Matrisinin Oluşturulması
.Proje Bütçesi
.Faaliyetler ve Detaylı Tanıtımları
Metodoloji
Süre ve Eylem Planı
 
10:30 – 10:45 Beklenen Sonuçlar
Sürdürebililirlik
 
10:45 – 12:00  Mantıksal Çerçeve Matrisinin Oluşturulması
2.Proje Bütçesi
3.Faaliyetler ve Detaylı Tanıtımları
Metodoloji
4.Süre ve Eylem Planı
 
13:30 – 14:30  AB Tarafından Finanse Edilen Proje ve Programlar Kapsamında Hibe imkanları nelerdir, nasıl ve ne
zaman başvurulabilir
 
14:30 – 15:00  Eğitim Programına İlişkin Değerlendirme

Ziyaretçi Sayısı: 000552000
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com