İLİMİZE SOSYAL BİLİMLER LİSESİ AÇILDI

15.06.2011
TANITIM BROŞÜRÜ İÇİN TIKLAYINIZ.

Kontenjan, Başvuru, Giriş Sınavı, Kayıt-Kabul ve Kontenjan

Okulumuz 2011/2012 öğretim yılından itibaren hazırlık sınıfına 26+26 olmak üzere toplam 52 öğrenci alacaktır.

Başvuru Şartları, Giriş Sınavı ve Kayıt-Kabul

Okula merkezî sistemle yapılan Seviye Belirleme Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alınır. Öğrenciler, bu sınav sonuçlarına göre yüksek puandan başlayarak okula yerleştirilirler. 2011-2012 öğretim yılında iki şube 52 öğrenci alınacaktır.

Hazırlık + 4 yıl olmak üzere karma ve yatılı olarak öğretim verilmekte; Türkçe-Matematik alanı bulunmaktadır.  Okulumuz, kriterleri gerçekleştirdiğinde ileride Uluslararası Bakalorya Diploması da verebilmektedir.

AMAÇLARI
Sosyal Bilimler ve Edebiyat alanında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmek, ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yüksek öğretime hazırlamak.

* Öğrencilerin bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde Türkçe ve yabancı dil öğrenmelerini sağlamak.

* Öğrencileri edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında araştırmaya yönelterek, gelişmelere ilgilerini uyandıracak ortam ve şartları hazırlamak.

* Öğrencilerde geçmiş nesiller ile çağdaşları arasında ortak duyguların uyandırılmasını sağlamak.
* Türk sanat ve kültür birikimini anlayıp yorumlayabilen, yeni bilgi ve projeler üretebilen bireyler yetiştirerek toplumun ekonomik ve kültürel kalkınmasına bilinçli bir şekilde katkıda bulunmak.

Tercih Yapacaklar İçin Okulumuz Hakkında
Eğitim Öğretim 

Okulun eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesini, eğitim alt yapısının iyileştirilmesini, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesini sağlamak amacıyla Bakanlıkla iş birliği içinde çalışmak üzere üniversite akademisyenlerinden oluşan Bilim Danışma Kurulu oluşturulacaktır.
Öğretim Programları
Okulda, Bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır. Sosyal Bilimler Grubu, Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik derslerine ağırlık verilir ve eğitim-öğretim Türkçe yapılır. Uluslararası Bakalorya Programı (IB) uygulamasına da yer verilebilir. Uluslararası Bakalorya Programını uygulayan okullarda Matematik ve Fen Bilimleri dersleri yabancı dille okutulur.

Türk Dili ve Edebiyatı ile Sosyal Bilimler Grubu Derslerinin Ağırlığı

10.,  11. ve 12. sınıflarda Türk Dili ve Edebiyatı ile Sosyal Bilimler Grubu derslerinin ağırlığı, haftalık ders çizelgesindeki ders saatleri toplamının % 60’ından az olmayacak şekilde düzenlenir.

IB DİPLOMA PROGRAMI

Uluslararası Bakalorya (IB) programının uygulanması durumunda Yaratıcılık-Etkinlik-Hizmet (CAS) çalışmalarına ağırlık verilir. 11 ve 12. sınıflarda uygulanacak olan Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma Programı, Türkçe-Matematik alanında yürütülecektedir. Ulusal diploma alınması için alanlarına uygun dersleri seçebilmektedirler.

Türkçe-Matematik Alanı (IB Diploma Programı) Öğrencileri için Uygulanan Altıgen

IB Diploma Programı, sonunda sınavları olan, üniversite öncesi bir ders programıdır. İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dillerinde alınabilecek olan program yaygın ve kapsamlı iki yıllık bir müfredat programıdır. Öğrencilerin çeşitli ulusal eğitim sistemlerinin gereklerini yerine getirmelerine olanak tanır. IB diploması sahibi olanlar 110 dan fazla ülkede üniversitelere kabul edilmektedirler. Diploma modeli, herhangi tek bir ulusal sisteme dayanmamakta, ancak çeşitli ulusal sistemlerin en iyi öğelerini bir araya toplamaktadır. Not verme sistemi kriterlere dayalıdır. Bunun anlamı, her bir öğrencinin başarısı, tam olarak saptanmış başarı seviyelerine göre değerlendirilir. En yüksek notlar, her okulda eşit olarak uygulanan eşdeğer bilgi ve becerileri yansıtır. Öğrencilerin akademik çalışmalarının değerlendirmesi, kendi alanlarında uluslararası otorite olan liderlerin öncülüğünde yapılmaktadır. Sınava girenler dünyada 4400 kişinin üzerindedir. 115 ülkede 1293 adet IB Okulu bulunmaktadır

Proje Seminer ve Topluma Hizmet Çalışmaları

Her öğrencinin öğrenimi süresince bireysel veya grup hâlinde Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Sanat Tarihi ve Felsefe Grubu derslerinin en az birinden proje ve seminer çalışmalarına katılması zorunludur. Proje ve seminer çalışmaları, öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre bireysel ya da grup hâlinde Bilim Danışma Gurubu üyelerinin veya öğretmenlerin gözetiminde serbestçe yaptıkları çalışmalardır. Okul yönetimi, çalışmaları belli bir plân dâhilinde öğretmenler, Bilim Danışma Grubu üyeleri, üniversite öğretim elemanları veya alanında tanınmış kamu ve özel kurum ve kuruluşların iş birliği ve çalışanların desteği ile yürütür. Ayrıca “Topluma Hizmet” etkinliklerine özellikle önem verilir.
Bu konudaki etkinliklere tüm öğrencilerin katılımı zorunludur. Proje ve seminer çalışmaları ile topluma hizmet etkinlikleri notla değerlendirilmeyip öğrencilerin mezuniyetlerinde belgelendirilir. Bilim Danışma Kurulu veya okul yöneticilerince sağlanacak konuşmacılar aracılığıyla okulun amaçlarına uygun konferanslar düzenlenebilir.

 

Sosyal Bilimler liselerinden mezun olan öğrencilerin gidebilecekleri alanlar ve bölümler şunlardır.

 

a


Geleceği hedefleyen, dünün, bu günün ve yarının farkında olmak isteyen, 2x2=4'ten fazlasını hayal eden, kendisi ve ülkesi için hayalleri olan herkesi okulumuza bekliyoruz. Okul müfredatımızı ve hedeflerimizi görmek isteyen öğrencilerimiz için şunu söyleyelim ki; iki dili akıcı olarak konuşabilen, bunun yanında  Osmanlı yazısını yazıp okuyabilen, mezun olduğunda basılı bir eseri bulunan yazar olarak hayata atılmak istemez misiniz?
Bütün bunların yanında bu okuldan mezun olduğunuzda sizlere bir değil iki diploma imkanı sunuyoruz. İsteyen ve kendisini yetiştiren öğrencilerimiz, Bakalorya programımıza dahil olarak uluslararası geçerliliği olan bir diplomaya da sahip olabilecekler ve bu sayede yurt dışındaki üniversitelere sınavsız başvuru hakkını elde edebileceklerdir.
Okulumuz yatılı ve gündüzlü öğrenci kabul edebilmektedir. Bu okulu kazanan öğrenciler yatılılık hakkını elde ederler. Ailenin gelir durumuna göre de paralı veya parasız yatılı olarak okuyabilirler. 

 

SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ:
SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ ÜLKEMİZDE EN AZ BULUNAN LİSEDİR. BU TÜR LİSEDE OKUYAN BİR ÖĞRENCİ AYRICALIKIDIR. ÜLKEMİZİN SOSYAL BİLİMCİLERİ, SİYASETÇİLERİ, ULUSLAR ARASI MAKAMLARDA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEK KİŞİLERİN YETİŞTİĞİ LİSELERDİR.

KIRŞEHİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  AR-GE
Kuşdilli mahallesi Terme caddesi 40100 - KIRŞEHİR
Tel: 0386 2135150-139   Faks: 0386 2131003
http://www.arge40.com, http://kirsehirmem.meb.gov.tr
ab40@meb.gov.tr

Ziyaretçi Sayısı: 000552151
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com