Comenius Bireysel Öğrenci Hareketliliği Nedir?

07.06.2011

Comenius Bireysel Öğrenci Hareketliliği Nedir?
14 yaş ve üstü öğrencilerin 3 ila 10 ay (azami 1 akademik yıl +/-10 ay) arasında bir eğitim süresini yurtdışında bir okulda ve ev sahibi bir ailenin yanında ikamet ederek geçirmesine olanak sağlayan bir faaliyettir.
-Kimler Başvurabilir?
Faaliyete katılan ülkelerde bulunan ve daha önce Comenius Okul Ortaklıkları projesi yapmış ve/veya halen yapıyor olan okullar (14 yaş ve üstü öğrencilere eğitim veren ilköğretim ve ortaöğretim kurumları)  
-Faaliyetin Hedefleri
-14 yaş ve üstü öğrencilerin 3 ila 10 ay (1 akademik yıl +/-10 ay) arasında bir eğitim süresini yurtdışında bir okulda ve ev sahibi bir ailenin yanında ikamet ederek geçirmesine olanak sağlamak.
-Öğrencilere Avrupa’da bir öğrenim tecrübesi sunarak onların Avrupa kültürlerinin ve dillerinin çeşitliliğini anlamalarına ve kişisel gelişimleri için gerekli olan becerileri kazanmalarına yardımcı olmak.
-Faaliyetin organizasyonunda ve uygulamasında yer alan öğretmenlere çok değerli uluslararası pedagojik tecrübe edinme imkanı sunmak.
-Faaliyete katılan okullar arasında sürdürülebilir  işbirliğinin oluşturulmasına yardımcı olmak.
-Yurtdışındaki okul ortaklarının verdikleri eğitimleri tanıması için okulları cesaretlendirmek. 
-Comenius Öğrenci Hareketliliği Dil Hazırlık Eğitimi Nedir?
 -Faaliyete katılan öğrencilere, gidecekleri ülkede alacakları eğitimi ve oradaki hayata alışmayı kolaylaştırmak amacıyla o ülkenin dilinde dil hazırlık eğitimi verilebilir.
-Bu eğitimi mümkünse kendi okullarında mümkün değilse gidecekleri okulda alabilirler.
-Bu eğitim gidecekleri ülkede eğitim-öğretim başlamadan önce ve ev sahibi okul ile birlikte planlanmalıdır.
.
Faaliyete ilişkin Komisyon sayfasında yer alan bilgilere ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.
http://ec.europa.eu/education/comenius/doc990_en.htm

Ziyaretçi Sayısı: 000552030
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com