KIRŞEHİR M. E. MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBESİ ARGE BİRİMİ 2.DÖNEM DENEME SINAVI DEĞERLENDİRME RAPORU

13.05.2011

Kırşehir’in markalaşma sürecinde en büyük dinamiklerinden birisi olan eğitimde, elde ettiği başarılar ortadadır. Okulların gayreti bu başarıdaki en önemli husustur. Yapılan deneme sınavlarının amacına ulaşılabilmesi için öğrenci ve sınıf bazında inceleme, yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aksaklıklar ve bu aksayan yönlerin düzeltilmesi için yapılacak çalışmalar büyük önem taşımaktadır. Okullarımızın gerek yönetim, gerek rehberlik, gerekse branş seviyesinde yaptığı olağanüstü gayretlerin artarak devam etmesi Müdürlüğümüzün en büyük güvencesidir.
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan 2. Denemenin ARGE birimi tarafından yapılan incelemesi sonucuna göre bazı okulların 1. Sınava göre daha olumlu sonuçlar almış olmasına rağmen bazı okulların gerekli çabayı gösteremediği anlaşılmaktadır. Bu durum sınava kısa bir süre kalmış olmasına rağmen gerekli gayret gösterilerek düzeltilebilecek bir seviyededir. Aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi sınav başarısını artıracaktır.  

1. Yapılan tüm telkinlere rağmen öğrencilerin sınav tekniği konusunda yeteri kadar bilgi ve pratik sahibi olmadıkları belirlenmiştir. Bu konuda ekte bulunan sınav teknikleri konulu sunu öğrencilere fayda sağlayacaktır. Sınava girecek tüm öğrencilere belirli bir takvim uyarınca sınav ve test teknikleri konusunda bir eğitim verilmesi fayda sağlayacaktır. Bu konu ile ilgili yapılan ve yapılacak çalışmalar kayıt altına alınacaktır.

2. Başarıdan kasıt, okulun ders ve sınav sonuçlarına ilişkin genel okullar içerisinde ki sıralaması olduğu unutulmamalıdır. Öğrencilerin bireysel başarısı ve birkaç öğrencinin kazandığı iyi okullar ölçüt olamamaktadır. Bu sebeple incelenen okullar içerisinde bazı sınıfların okul ortalamasının çok altında olduğu görülmektedir. Eğitim öğretim hakkının genelliği ve eşitliği ilkesi uyarınca tüm öğrenciler en iyi eğitim alma hakkına sahiptir. Bu konuda gerekli özenin gösterilmesi gerekmektedir.

3.Okullarımızın Matematik dersi başarıları bu sınavda da SBS değerlendirme raporunda yer alan sonuçlara göre gözle görülür bir şekilde düşüktür. Bu durumun sebeplerinden biri de matematik konusunda yeterli pratik yapılmaması ve az soru çözülmesi olduğu düşünülmektedir. Bu durumun engellenebilmesi için mutlaka bol miktarda soru çözülmesi gerekmektedir. Özellikle merkezden uzaklaştıkça bu durum daha da belirginleşmektedir. Merkezin dışında kalan okullarımız merkezdeki okul ve dershaneler ile işbirliğine girerek derslere ait konu testleri ve yardımcı kaynaklar bulmalıdır. Bu testler öğrencilere çözdürmelidir. Okul bünyesinde sıklıkla yapılacak deneme sınavları başarıyı artıracaktır.
2010 yılında yapılan matematik dersi eğitimde iyi örnekler raporunun incelenmesi faydalı olacaktır kanaatindeyiz. Bu raporda matematik dersinde nasıl mesafe alınabileceği maddeler halinde hazırlanmıştır. İlgili rapor www.arge40.com  sitesinden temin edilebilir.

4.Sınavda % 4 civarında öğrencimiz soruları tamamen rastgele işaretlemiştir. Bu durumun sebebi gerek zümre öğretmenler gerek şube öğretmenler gerekse rehberlik servisince incelenmelidir. İlk deneme sınavında da aynı durum söz konusu olmuştur. Okulların demene sınavına girerek rastgele işaretleme yapan öğrencileri tespit etmeleri ve bu durumun sebebini kayıt altına almaları gerekmektedir.

5. Yapılan 2. Deneme sınavında cevap kâğıdı isme gelmiştir. Ancak 300 civarında öğrencinin belirleyici barkodunun öğrenciler tarafından karalanmış olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun dikkatsizlik sonucu olduğu tahmin edilmekte olup bu konuda okulların öğrencilere gerekli uyarıyı yapmaları yerinde olacaktır.

6.Bazı okullarımızın yapılan deneme sınavında geçmiş yıllarda yapılan SBS lere göre çok başarılı oldukları tespit edilmiştir. Bu durum okulun ne kadar çok çalıştığının göstergesi olmaktadır. Bu başarı grafiğinin 2011 SBS sınavlarında da devam etmesi en büyük arzumuzdur. Bazı okullarımızda ise sınava gereken ilginin gösterilmediği görülmüştür. Bu durum ziyadesiyle olumsuz bir durumdur. Verilen emek ve para boşa gitmiştir.

7.Yapılan deneme sınavına katılmayanlar bir başka sıkıntı olarak karşımıza çıkmaktadır. Parası ödenmiş ve il genelinde yapılan bir sınava öğrencilerin katılması öğrenciden çok okul yönetiminin sorumluluğudur.

8.Kurumunuzca yapılan çalışmaların yukarıda belirtilen hususlar öncelenerek yapılması ve yapılan faaliyetlerin tamamının belgelendirilmiş olması hususunda gereğini rica ederim.

2.DÖNEM DENEME SINAVI 5 VE 6 .SINIFLAR OKUL KARNELERİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

2.DÖNEM DENEME SINAVI 7 VE 8 .SINIFLAR OKUL KARNELERİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

TEST TEKNİĞİ SUNUSUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ziyaretçi Sayısı: 000551717
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com